نام: زهرا جلیلیان
دانشکده: علوم پایه
گروه: فیزیک
مرتبه علمی: مربی
آدرس ایمیل: z a h r a _ j a l i l i y a n @ y a h o o . c o m
آدرس: نوشهر - میدان لتینگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
دکترا
ژئوفیزیک-گرایش زلزله شناسی
دانشگاه علوم و تحقیقات تهران دانشجوی دکترا
ایران
1393
کارشناسی ارشد
ژئوفیزیک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
ایران
1386
کارشناسی
فیزیک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
ایران
1384تالیف و ترجمه

عنوان
ناشر
سال
نوع اثر
کتاب اجزای مهندسی عمران
حائر
1390
تالیف
اجزای مهندسی عمران و مکانیک مهندسی
حائر
1391
تالیف


تحقیقات

عنوان
کنفرانس حجاب و عفاف دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس 1392

مقالات علمی

Title
Authors
Publication Date
معرفی ساختمان سبز در هند
همایش ملی سازه، راه، معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
3/5/2012
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
زن محور سلامتی جسمی، روانی و اجتماعی
همایش منطقه ای زن و سلامت جامعه
3/16/2012
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
پیکربندی سازه ای برای مقاومت موثر در برابر زلزله
کنفرانس پیشرفت های نوین مهندسی
9/12/2012
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
مشخصه های داده های جنبش –نیرومند برای روابط کاهندگی
کنفرانس پیشرفت های نوین مهندسی
9/12/2012
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
مقایسه طیف های الاستیک و غیر الاستیک زمین لرزه
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
12/11/2012
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
اثرات سختی بر روی توزیع کنش و تغییر شکل
کنگره بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی
3/11/2013
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
بررسی رابطه بین شکل پذیری موضعی و کلی سیستم های طره
دومین کنگره بین المللی سازه، معماری و توسعه شهری
12/9/2013
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
نظم پلان ارتفاع برای مقاومت موثر در برابر زلزله
دومین کنگره بین المللی سازه، معماری و توسعه شهری
12/9/2013
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
تاثیر انعطاف پذیری اتصالات، بر روی سختی جانبی سیستم های قاب بندی شده
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
12/10/2013
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description